1. Kontakt

Statistiky

Údaje o produkční akvakultuře poskytuje celá řada informačních zdrojů.
Základním pramenem jsou Situační a výhledové zprávy Ryby a „Zelená zpráva“ vydávané MZe.

Stejně tak důležitým zdrojem je ČSÚ a jeho příslušné sekce. V podmínkách EU je základním informačním zdrojem EUROSTAT. V celosvětovém rozsahu lze čerpat ze statistik OECD a FAO.

Ministerstvo zemědělství

Situační a výhledové zprávy Ryby
Zpráva o stavu zemědělství v ČR "Zelená zpráva"

Český statistický úřad

Statistická ročenka České republiky-2021 (13-27. Výlov ryb v rybnících a tekoucích vodách podle druhu)
Archiv dalších statistických ročenek je umístěn ve spodní části této stránky
Indexy cen zemědělských výrobců (ryby)
Zahraniční obchod se zbožím dle komodit (ryby)
Zahraniční obchod se zbožím dle komodit za vybranou zemi (ryby)
EUROSTAT
OECD
FAO

Akce a události

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

03.01.2022 09:01 - 21.04.2023 09:04

Jiné

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné