1. Kontakt

  • Home
  • Rybářské odkazy

Rybářské odkazy

DG MARE (Evropská komise EU)

EU Aquaculture Assistance Mechanism

Státní správa (ministerstva)

Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo zemědělství, Oddělení rybářství a včelařství
Ministerstvo zemědělství, Situační a výhledové zprávy Ryby
Ministerstvo zemědělství, OP Rybářství
Další instituce Ministerstva zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
další vybrané instituce Ministerstva životního prostředí:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK)
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)
Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP)
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (VÚV)
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v. v. i. (VÚKOZ)

Státní správa (krajské úřady)

Hl. město Praha
Středočeský kraj

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství; Oddělení zemědělství a lesnictví; Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Karlovarský kraj

Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství; Oddělení lesního hospodářství, myslivosti a rybářství; Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary

Liberecký kraj

Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství; Oddělení vodního a lesního hospodářství; U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Ústecký kraj

Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení zemědělství; Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Plzeňský kraj

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí; Oddělení lesnictví a myslivosti; Škroupova 1760/18; 301 00 Plzeň

Královéhradecký kraj

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství; Oddělení zemědělství; Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Pardubický kraj

Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení zemědělství a lesního hospodářství; Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice

Jihočeský kraj

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví; U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

Kraj Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství; Oddělení vodního hospodářství; Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí; Oddělení vodního a lesního hospodářství; Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Olomoucký kraj

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství; Oddělení lesnictví; Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Moravskoslezský kraj

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství; 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Zlínský kraj

Krajský úřad zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství; Oddělení zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti a rybářství; Třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín

Vydávání rybářských lístků
Covid portál
Akvakultura v ekozemědělství
Státní veterinární správa (ryby)
Českomoravská společnost chovatelů (ryby)

Nevládní sdružující rybářské instituce

Rybářské sdružení ČR
Český rybářský svaz
Moravský rybářský svaz
Přehled svazových rybářských revírů

Akademické instituce a školy

Mendelova univerzita v Brně, Oddělení rybářství a ichtyologie
Česká zemědělská univerzita, Katedra zoologie a rybářství
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU), Fakulta rybářství a ochrany vod
součásti Fakulty rybářství a ochrany vod JČU:
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH)
Ústav akvakultury a ochrany vod (ÚAOV)
Ústav komplexních systémů (ÚKS)
Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA)
Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany (MEVPIS)
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany
Česká akademie zemědělských věd (ČAZV)

Rybářské časopisy a periodika

Časopis Rybníkářství (vydává Rybářské sdružení ČR)
Časopis Rybářství
Český rybář
Časopis Rybolov a Rybářské noviny (plné verze)
Magazín Slovenský rybár (SK)
Rybářské webové stránky
Česká limnologická společnost (Rybářská a ichtyologická odborná skupina)
Rybářský rozcestník
Gastronomie

Zahraniční zdroje

World Aquaculture Society
World Register of Marine Species
The IUCN Red list of threatened Species

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné