Ze světa akvakultury

Zpráva SVS: Meziročně opět ubylo závad při prodeji vánočních kaprů

Zpráva SVS: Meziročně opět ubylo závad při prodeji vánočních kaprů

Prodejci ryb v ČR před uplynulými Vánocemi nahlásili bezmála 3000 prodejních míst. Veterinární inspektoři provedli 673 kontrol prodejců ryb. Alespoň jednu závadu zjistili při 11. akcích. Celkový počet pochybení dosáhl 21 (v rámci jedné kontroly může být zjištěno více prohřešků). Jedná se tedy o 1,6 procenta, což je z hlediska meziročních kontrol zlepšení a snížení počtu závad.

Mezi nejčastější porušení zákona patřily prohřešky proti hygieně, druhou nejčastější závadou byla porušení zásad welfare a také nenahlášení prodejního místa SVS. 

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Odborníci o rybách a především o českém kaprovi v pořadu Natura Českého rozhlasu

Odborníci o rybách a především o českém kaprovi v pořadu Natura Českého rozhlasu

Markéta Ševčíková hovoří v pořadu Natura s ichtyologem Lukášem Kalousem z České zemědělské univerzity v Praze, Markétou Dvořákovou-Prokešovou a Jánem Regendou z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích o tom, co vůbec víme o rybách. Proč Češi o Vánocích konzumují právě kapra a poznají kvalitní rybník a zdravou rybu? Jaké máme povědomí o současném rybníkářství?

To a mnoho dalšího v pořadu Českého rozhlasu.

Diskutované téma "welfare ryb"

Diskutované téma "welfare ryb"

Odborníci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ing. Ján Regenda, Ph.D. a prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. se vyjadřují k aktuálnímu tématu "welfare ryb" v časopise Veterinářství 12/2023.

Rybářské podniky mohou žádat o certifikát kvality "Udržitelný chov ryb (UCHR)"

Rybářské podniky mohou žádat o certifikát kvality "Udržitelný chov ryb (UCHR)"

Certifikace Udržitelný chov ryb (UCHR) vzešla ze vzájemné spolupráce mezi Mendelovou univerzitou v Brně, společností Albert ČR a Rybářským sdružením ČR. Certifikace garantuje spotřebiteli tradiční způsob chovu i výlovu českých ryb, ale také kvalitní maso. Plnění podmínek budou vědci z oddělení Rybářství a hydrobiologie MENDELU každoročně kontrolovat. Chtějí tak podpořit konzumaci lokálních ryb v českých domácnostech a trvale udržitelný chov ryb v tuzemských rybnících. Záštitu projektu poskytuje Rybářské sdružení ČR, které je zároveň i vlastníkem ochranné známky.

Při úspěšném splnění podmínek je chovu uděleno osvědčení (certifikát). Ryby a rybí výrobky pocházející z certifikovaných chovů pak mohou být nabízeny pod ochrannou známkou Udržitelného chovu ryb (UCHR).

Desatero zásad udržitelného chovu ryb:

  • uzavřený systém chovu,
  • eliminace nežádoucích druhů ryb,
  • maximální rybí obsádka,
  • pravidla přikrmování ryb
  • ochrana a šetrné zacházení s rybami,
  • podmínky použití medikovaných krmiv a léčivých přípravků,
  • vápnění a hnojení rybníků,
  • péče o rybniční plochu a mimoprodukční funkce rybníku.

Kontakt pro bližší informace:
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, +420 606 805 124, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU
Ing. Lukáš Harabiš, +420 733 280 506, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU

Modrá zpráva 2022 (Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR)

Modrá zpráva 2022 (Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR)

Vodohospodářskou ročenku, tzv. modrou zprávu, publikuje Ministerstvo zemědělství každoročně již od roku 1997. Zpracovává ji ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. 

Hlavním cílem „Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022“ je seznámit čtenáře s přehledem činností souvisejících s vodním hospodářstvím v roce 2022, s trendy vývoje i dosaženými změnami. Najdete zde kapitoly věnované hydrologickým bilancím a extrémům, jakosti vod a zdrojům znečištění, články o finančních podporách a legislativních opatřeních. Je zde uvedena také informace o monitoringu specifických látek (rezidua pesticidních látek, léčiv, hormonálních přípravků a dalších) v povrchových vodách, který provádí laboratoře státních podniků Povodí. A mnoho dalších zajímavých témat.

Rybářství a rybníkářství je věnována kapitola 10.