1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality všeobecné

Ze světa akvakultury

Méně závad zjištěných u prodejců vánočních kaprů

Méně závad zjištěných u prodejců vánočních kaprů

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) provedli v závěru loňského roku 758 kontrol prodejců vánočních kaprů v celé České republice. Alespoň jednu závadu zjistili při 17 akcích. Celkový počet pochybení dosáhl 28 (v rámci jedné kontroly může být zjištěno více prohřešků), tj. ve 2,2 % případů, což bylo ve srovnání s rokem 2021 meziročně méně.

Mezi nejčastější nedostatky patřily prohřešky proti hygieně při prodeji. V několika případech bylo zjištěno porušení zásad welfare a nenahlášení prodejního místa SVS. Prodejci ryb v ČR před uplynulými Vánoci nahlásili přes 3000 prodejních míst, tedy více než v předchozích letech.

Nejvíce kontrol provedli inspektoři v Jihomoravském kraji (155), dále pak ve Středočeském (107) a Moravskoslezském kraji a v Praze (shodně 77), kde se ryby prodávaly na nejvíce místech. Nejvyšší procento nevyhovujících akcí bylo zjištěno v hlavním městě, a to 6,5 %.

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027

Dne 23. listopadu 2022 se na Ministerstvu zemědělství konalo druhé zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021–2027. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. a zúčastnili se ho zástupci Evropské komise paní Moniky Adamové a pana Steliose Mitolidise, kteří byli přítomni online.

Na programu bylo zhodnocení současného stavu OP Rybářství 2021-2027, příprava hodnoticích kritérií, představení harmonogramu výzev pro rok 2023, roční komunikační a evaluační plán, zpráva o realizaci projektů Technické pomoci a další.

Rybniční krajina jako obohacení světového dědictví UNESCO

Rybniční krajina jako obohacení světového dědictví UNESCO

Dne 21. října 2022 proběhla na okresním úřadě Gmünd prezentace publikace "Dědictví rybniční krajiny  budoucí světové dědictví UNESCO?". Výsledky byly vypracovány v rámci projektu KPF Interreg "Dědictví rybniční krajiny" financovaného EU a jsou důležitým krokem k zápisu této pozoruhodné kulturní krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Důležitým krokem k tomu, aby byla mimořádná kulturní krajina rybníků ve Waldviertlu a v jižních Čechách zachována i pro budoucí generace, je zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Publikace je výsledkem multidisciplinárního zkoumání dědictví rybniční krajiny a jasně zdůrazňuje, proč je tato kulturní krajina pro lidstvo tak výjimečná a jedinečná. "Krajina rybníků nás nutí uvědomit si," říká Christian Hanus, "že umělá díla mohou být velmi dobře v souladu s přírodou, dokonce v její prospěch, a zároveň uspokojovat potřeby lidí, a to po staletí." Paní Göllová zdůrazňuje, že rybniční krajina je příliš často považována za samozřejmost a její plná hodnota je příliš málo vnímána. V rámci příprav na nominaci na zápis na seznam světového dědictví by bylo třeba všechny tyto památky posoudit a vypracovat plány péče o jejich udržitelnou ochranu a rozvoj.

Ohlédnutí za celostátní konferencí "V hlavní roli ryby"

Ohlédnutí za celostátní konferencí "V hlavní roli ryby"

Celostátní konference s podtitulem "V hlavní roli ryby" se uskutečnila 19. 10. 2022 v IKEMu. Celodenní program byl nabitý přednáškami rozdělenými do několika bloků. Přednášejícími byli fundovaní odborníci, kteří přinesli zajímavé pohledy na ryby zejména z hlediska výživy.

První blok přednášek zahájil prof. Piťha s tématem Ryby v kontextu aktuálních odborných doporučení, dále vystoupil prof. Poledne s přednáškou Cholesterol, prozánětlivý stav a n-3 MK a RNDr. Suchánek s tématem n-3 MK a sportující mládež. Druhý blok zahájil pan doc. Doležal přednáškou Nutriční a senzorická jakost ryb a rybích výrobků a prof. Ruprich přednesl příspěvek na téma Rtuť/kontaminanty v rybách a rybích výrobcích, Aktuální literatura k monitorování rtuti v rybách, korýších a měkkýších. Tématem ceny ryb se v přednášce Ryby ve světle aktuálních cen potravin a výživových doporučení zabývala PhDr. Starnovská.

Po obědě pokračoval odborný program sdělením prof. Dostálové Jak skladovat ryby a výrobky z ryb, jak ryby smažit. Následoval příspěvek V. Boháčové Ryby vs. rybí výrobky ve stravě, jehož obsahem bylo zamyšlení, jak dostat více ryb do jídelníčku Čechů, jaká jsou úskalí a možná řešení. Celou konferenci zakončil svým sdělení doc. Kohout na téma Pesco vegetariánství, atlantická dieta.

Více informací a prezentace jednotlivých přednášek naleznete zde

Akce a události

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

03.01.2022 09:01 - 21.04.2023 09:04

Jiné

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné