1. Kontakt

Zpráva SVS: Meziročně opět ubylo závad při prodeji vánočních kaprů

Prodejci ryb v ČR před uplynulými Vánocemi nahlásili bezmála 3000 prodejních míst. Veterinární inspektoři provedli 673 kontrol prodejců ryb. Alespoň jednu závadu zjistili při 11. akcích. Celkový počet pochybení dosáhl 21 (v rámci jedné kontroly může být zjištěno více prohřešků). Jedná se tedy o 1,6 procenta, což je z hlediska meziročních kontrol zlepšení a snížení počtu závad.

Mezi nejčastější porušení zákona patřily prohřešky proti hygieně, druhou nejčastější závadou byla porušení zásad welfare a také nenahlášení prodejního místa SVS. 

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné