1. Kontakt

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027

Dne 23. listopadu 2022 se na Ministerstvu zemědělství konalo druhé zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021–2027. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. a zúčastnili se ho zástupci Evropské komise paní Moniky Adamové a pana Steliose Mitolidise, kteří byli přítomni online.

Na programu bylo zhodnocení současného stavu OP Rybářství 2021-2027, příprava hodnoticích kritérií, představení harmonogramu výzev pro rok 2023, roční komunikační a evaluační plán, zpráva o realizaci projektů Technické pomoci a další.

Akce a události

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

03.01.2022 09:01 - 21.04.2023 09:04

Jiné

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné