1. Kontakt

Zápis z 2. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021-2027

Dne 23. listopadu 2022 se na Ministerstvu zemědělství konalo druhé zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2021–2027. Jednání předsedal Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. a zúčastnili se ho zástupci Evropské komise paní Moniky Adamové a pana Steliose Mitolidise, kteří byli přítomni online.

Na programu bylo zhodnocení současného stavu OP Rybářství 2021-2027, příprava hodnoticích kritérií, představení harmonogramu výzev pro rok 2023, roční komunikační a evaluační plán, zpráva o realizaci projektů Technické pomoci a další.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné