1. Kontakt

Vyšla odborná publikace "Atlas svaloviny ryb".

Ministerstvo zemědělství, OP Rybářství za podpory Evropského námořního a rybářského fondu vydávají odbornou publikaci "Atlas svaloviny ryb"

Autorem díla, jehož cílem je zlepšit sledovatelnost rybích produktů, konkrétně pokud jde o určení druhů ryby ze svaloviny inspektory dozorových orgánů, za současného posílení globálního, integrovaného a společného postupu, je ing. Jan Kašpar a kol. 

Atlas obsahuje evidenci 179 druhů ryb a paryb z 63 čeledí. Každý druh je zdokumentován a popsán ve formě celého jedince a čerstvé a hluboce zmrazené svaloviny. Ta je posuzována ve formě celého filetu, včetně popisných charakteristik a možností záměny.

Odborná publikace je veřejnosti k dispozici také v anglickém jazyce.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné