1. Kontakt

Vyšla odborná publikace "Atlas svaloviny ryb".

Ministerstvo zemědělství, OP Rybářství za podpory Evropského námořního a rybářského fondu vydávají odbornou publikaci "Atlas svaloviny ryb"

Autorem díla, jehož cílem je zlepšit sledovatelnost rybích produktů, konkrétně pokud jde o určení druhů ryby ze svaloviny inspektory dozorových orgánů, za současného posílení globálního, integrovaného a společného postupu, je ing. Jan Kašpar a kol. 

Odborná publikace je veřejnosti k dospozici v českém a anglickém jazyce.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné