1. Kontakt

Výroční zpráva "The EU Fish Market 2023" - komplexní analýza rybolovu a akvakultury EU

"Rybí trh EU" je komplexní analýza odvětví rybolovu a akvakultury v EU, která je zveřejňována každoročně od roku 2014.

Připravuje ji Evropské středisko pro sledování trhu s produkty rybolovu a akvakultury (EUMOFA).

Zajímavosti ročníku 2023

1. Vyšší ceny, menší spotřeba

V roce 2022 vzrostly výdaje domácností na produkty rybolovu a akvakultury v EU-27 ve srovnání s rokem 11 téměř o 2021 %, což urychlilo vzestupný trend, který začal v roce 2018.

Eskalující inflace měla významný dopad na ceny potravin, zejména ryb, což způsobilo nárůst jejich ceno více než 10 % od roku 2021 do roku 2022.

Inflace vedla k výraznému poklesu domácí spotřeby ryb.

2. Inflace má dopad na vývoz z EU

Hodnota vývozu z EU se zvýšila o 19 %. Jeho objem však pokračoval v klesajícím trendu zaznamenaném v roce 2021 a snížil se o 5 % na 2,3 milionu tun.

Obchodní toky EU v roce 2022 ovlivnilo několik faktorů. Hlavním faktorem byl prudký nárůst inflace, částečně spojený s oživením po pandemii COVID-19, které vedlo ke zvýšení poptávky a následnému růstu cen. Významný dopad měla také ruská agrese na Ukrajině, která zvýšila náklady na energie a výrobu, což přispělo ke globální inflaci, která ovlivnila směnné kurzy.

3. Zhoršení obchodní bilance EU

Vzhledem k tomu, že hodnota dovozu rostla více než hodnota vývozu, obchodní schodek EU byl o 25 % vyšší než v roce 2022.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné