1. Kontakt

Rybniční krajina jako obohacení světového dědictví UNESCO

Dne 21. října 2022 proběhla na okresním úřadě Gmünd prezentace publikace "Dědictví rybniční krajiny  budoucí světové dědictví UNESCO?". Výsledky byly vypracovány v rámci projektu KPF Interreg "Dědictví rybniční krajiny" financovaného EU a jsou důležitým krokem k zápisu této pozoruhodné kulturní krajiny na Seznam světového dědictví UNESCO.

Důležitým krokem k tomu, aby byla mimořádná kulturní krajina rybníků ve Waldviertlu a v jižních Čechách zachována i pro budoucí generace, je zápis na Seznam světového dědictví UNESCO. Publikace je výsledkem multidisciplinárního zkoumání dědictví rybniční krajiny a jasně zdůrazňuje, proč je tato kulturní krajina pro lidstvo tak výjimečná a jedinečná. "Krajina rybníků nás nutí uvědomit si," říká Christian Hanus, "že umělá díla mohou být velmi dobře v souladu s přírodou, dokonce v její prospěch, a zároveň uspokojovat potřeby lidí, a to po staletí." Paní Göllová zdůrazňuje, že rybniční krajina je příliš často považována za samozřejmost a její plná hodnota je příliš málo vnímána. V rámci příprav na nominaci na zápis na seznam světového dědictví by bylo třeba všechny tyto památky posoudit a vypracovat plány péče o jejich udržitelnou ochranu a rozvoj.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné