1. Kontakt

Rybáři doufají v prodloužení přechodného tříletého období kompenzace škod způsobených kormoránem velkým

Rybožraví predátoři spolu s ostatními druhy živočichů, jako je například skupina velkých racků, mořčák velký či bobr evropský, způsobují nezanedbatelné ekonomické ztráty na rybí obsádce, ale také enormní škody na hmotném majetku – rybničních soustavách. Tyto škody mají navíc dlouhodobě vzrůstající trend. Příčinu můžeme hledat ve stabilní hnízdící populaci kormorána velkého, zvýšeném počtu jedinců tažné populace tohoto druhu a její nedostatečné/neúčinné redukci (odstřelu) a stejně tak v prokazatelně rostoucích početních stavech vydry říční.

V poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je předložena novela zákona č. 115/2000 Sb., ve které skupina poslanců ze všech politických stran zastoupených ve sněmovně navrhuje prodloužení dosavadního poskytování náhrad škod způsobených kormoránem velkým až do roku 2026. Cílem této novely, která se začne projednávat v průběhu října tohoto roku, je umožnit kompenzaci prokázaných škod vzniklých v období 2024–2026, a to ve 100% výši náhrady. Novela míří do prvního čtení ve sněmovně a návrh je postaven tak, aby novela předmětného zákona stihla projít do konce roku celým legislativním procesem a nabyla účinnosti již od 1. 1. 2024, a tak plynule navázala na předchozí období.

Celý článek čtěte v časopisu Rybníkářství 55/září 2023.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné