1. Kontakt

Ohlédnutí za celostátní konferencí "V hlavní roli ryby"

Celostátní konference s podtitulem "V hlavní roli ryby" se uskutečnila 19. 10. 2022 v IKEMu. Celodenní program byl nabitý přednáškami rozdělenými do několika bloků. Přednášejícími byli fundovaní odborníci, kteří přinesli zajímavé pohledy na ryby zejména z hlediska výživy.

První blok přednášek zahájil prof. Piťha s tématem Ryby v kontextu aktuálních odborných doporučení, dále vystoupil prof. Poledne s přednáškou Cholesterol, prozánětlivý stav a n-3 MK a RNDr. Suchánek s tématem n-3 MK a sportující mládež. Druhý blok zahájil pan doc. Doležal přednáškou Nutriční a senzorická jakost ryb a rybích výrobků a prof. Ruprich přednesl příspěvek na téma Rtuť/kontaminanty v rybách a rybích výrobcích, Aktuální literatura k monitorování rtuti v rybách, korýších a měkkýších. Tématem ceny ryb se v přednášce Ryby ve světle aktuálních cen potravin a výživových doporučení zabývala PhDr. Starnovská.

Po obědě pokračoval odborný program sdělením prof. Dostálové Jak skladovat ryby a výrobky z ryb, jak ryby smažit. Následoval příspěvek V. Boháčové Ryby vs. rybí výrobky ve stravě, jehož obsahem bylo zamyšlení, jak dostat více ryb do jídelníčku Čechů, jaká jsou úskalí a možná řešení. Celou konferenci zakončil svým sdělení doc. Kohout na téma Pesco vegetariánství, atlantická dieta.

Více informací a prezentace jednotlivých přednášek naleznete zde

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

Workshopy na FROV JU "Kapr obecný a genetika"

04.10.2023

Školení a přednáška