1. Kontakt

Modrá zpráva 2022 (Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR)

Vodohospodářskou ročenku, tzv. modrou zprávu, publikuje Ministerstvo zemědělství každoročně již od roku 1997. Zpracovává ji ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. 

Hlavním cílem „Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022“ je seznámit čtenáře s přehledem činností souvisejících s vodním hospodářstvím v roce 2022, s trendy vývoje i dosaženými změnami. Najdete zde kapitoly věnované hydrologickým bilancím a extrémům, jakosti vod a zdrojům znečištění, články o finančních podporách a legislativních opatřeních. Je zde uvedena také informace o monitoringu specifických látek (rezidua pesticidních látek, léčiv, hormonálních přípravků a dalších) v povrchových vodách, který provádí laboratoře státních podniků Povodí. A mnoho dalších zajímavých témat.

Rybářství a rybníkářství je věnována kapitola 10. 

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné