1. Kontakt

Mezinárodní rok drobného rybolovu a akvakultury IYAFA 2022

Heslem Mezinárodního roku drobného rybolovu a akvakultury bylo: „Small in scale, big in value.“ (Malý v měřítku, velký ve významu). Přičemž „scale“ můžeme přeložit také jako „šupina“.

Podle statistiky Organizace pro výživu a zemědělství se na světě komerčnímu rybolovu věnuje celkem 38 milionů rybářů a lidí chovajících ryby na farmách.

Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2022 Mezinárodním rokem drobného rybolovu a akvakultury (IYAFA 2022) 19. listopadu 2021.

Cílem projektu IYAFA 2022 bylo zvýšit povědomí o úloze drobného tradičního rybolovu a akvakultury pro naše potravinové systémy a životní prostředí, posílit interakci mezi vědou a politikou, poukázat na výhody, které lze získat z partnerství a spolupráce s rybáři, chovateli ryb a pracovníky v odvětví rybolovu. Zdůrazněna byla také role drobného tradičního rybolovu při dosahování cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (OSN).

Za zmínku stojí také fakt, že IYAFA 2022 spadá do Desetiletí rodinných farem OSN (United Nations Decade of Family Farming 2019-2028). Tyto dvě události spolu úzce souvisí, jejich společným cílem je poskytnout větší viditelnost drobným řemeslným rybářům, chovatelům ryb a pracovníkům v oblasti rybolovu.

Také v české krajině má rybolov a akvakultura dlouhodobou tradici a historii. Produkční rybářství (akvakultura) a hospodaření v rybářských revírech jsou základními prvky rybářství v České republice. Produkční rybářství je navíc významnou součástí živočišné výroby.

V České republice se k mezinárodní iniciativě a kampani na podporu rybolovu a akvakultury zapojila Česká akademie zemědělských věd (ČAZV), která je největším vydavatelem časopisů zaměřených na zemědělské vědy v České republice. V rámci ČAZV se tematice chovu a produkce ryb, konzumace ryb a vodohospodářství věnuje zejména Odbor živočišné výroby (OŽV), Odbor veterinárního lékařství (OVL), Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin (OVOJP), Odbor vodního hospodářství (OVD) a Odbor agrárních dějin (OAD). Vědecké poznatky v oblastech živočišné výroby, chovu a produkce ryb, kvalitě rybího masa a využití vodních zdrojů v zemědělství publikují pravidelně odborné recenzované vědecké časopisy ČAZV

Více o zapojení ČAZV do IYAFA 2022 zde.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné