1. Kontakt

Méně závad zjištěných u prodejců vánočních kaprů

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) provedli v závěru loňského roku 758 kontrol prodejců vánočních kaprů v celé České republice. Alespoň jednu závadu zjistili při 17 akcích. Celkový počet pochybení dosáhl 28 (v rámci jedné kontroly může být zjištěno více prohřešků), tj. ve 2,2 % případů, což bylo ve srovnání s rokem 2021 meziročně méně.

Mezi nejčastější nedostatky patřily prohřešky proti hygieně při prodeji. V několika případech bylo zjištěno porušení zásad welfare a nenahlášení prodejního místa SVS. Prodejci ryb v ČR před uplynulými Vánoci nahlásili přes 3000 prodejních míst, tedy více než v předchozích letech.

Nejvíce kontrol provedli inspektoři v Jihomoravském kraji (155), dále pak ve Středočeském (107) a Moravskoslezském kraji a v Praze (shodně 77), kde se ryby prodávaly na nejvíce místech. Nejvyšší procento nevyhovujících akcí bylo zjištěno v hlavním městě, a to 6,5 %.

Akce a události

Vyhláška 292/2023 Sb. nabývá účinnosti!

01.01.2024 08:01 - 31.01.2024 08:01

Jiné