1. Kontakt

Ceny ministra zemědělství 2023

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlašuje soutěž o udělení ocenění pro rok 2023 v kategoriích:

Ceny ministra zemědělství se udělují každoročně za nejlepší výsledky ve výzkumu financovanému ze zdrojů MZe. Snahou je podpořit výsledky, které mají významný přínos pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství.

První tři místa v každé kategorii obdrží zajímavé finanční ocenění (100, 80 a 60 tisíc korun). 

Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete na webových stránkách Ministerstva zemědělství.

Návrhy na ocenění je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství na přiloženém formuláři spolu s povinnými přílohami.

Termín podání návrhů je do 20. března 2023 23:59:59. 

V loňském roce získala 1. místo v kategorii Ocenění pro mladé vědkyně a vědce MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „Ovlivňuje orální příjem mikročástic polyethylenu zdravotní stav pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss)?“ (Do foodborne polyethylene microparticles affect the health of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)?).

 

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné