1. Kontakt

Cenu ministra zemědělství 2023 získali také mladá vědkyně a mladý vědec v oblasti akvakultury!

Ceny předával ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný spolu s předsedou České akademie zemědělských věd RNDr. Janem Nedělníkem, Ph.D. v rámci výstavy Země živitelka ve čtvrtek 24. 8. 2023.

Ocenění se týkají mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2023. První tři místa spojená s finanční odměnou vybrala hodnotící komise ze 28 návrhů v kategorii „Cena pro mladé vědkyně a vědce“ a ze 31 návrhů v kategorii „Cena za nejlepší realizovaný výsledek“. Navíc ministr zemědělství udělil v každé kategorii také Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky.

V kategorii Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let, získala 3. místo MVDr. Nikola Hodkovicová, Ph.D. z výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. za recenzovaný odborný článek „Nesteroidní protizánětlivé léky způsobily propuknutí zánětu a oxidačního stresu se změnami střevní mikroflóry u pstruha duhového“ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs caused an outbreak of inflammation and oxidative stress with changes in the gut microbiota in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).

"Znečištění životního prostředí rezidui farmakologicky účinných látek obecně představuje problém nejen v prostředí akvakultury. Nesteroidní antiflogistika jsou v humánní medicíně používána na denní bázi a mají výrazný podíl na znečištění povrchových vod; stále však není vymezena jejich toxicita pro sladkovodní organismy. Tento experiment sledoval jejich toxicitu na modelovém organismu pstruha duhového vzhledem k možnému vlivu na samotný organismus, ale i konzumenta."

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky získal Ing. Martin Prchal, Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za recenzovaný odborný článek „Zjednodušená metoda genetického zlepšování výtěžnostních ukazatelů u kapra obecného“ (Simplified method for genetic slaughter yields improvement in common carp).

"Ukazatele jateční výtěžnosti ryb jsou ekonomicky zajímavé znaky, ale jejich přímé zjišťování na živých rybách za účelem selekce je prakticky nemožné. Možnou alternativou je najít jiné ukazatele které se dají měřit přímo na živých rybách, a které úzce souvisí s genetickým potenciálem ryb s vyšší výtěžností. Výsledky ukázaly, že s pomocí ultrazvukové tomografie se dá zjistit ukazatel, který lze jednoduše využít v selekčním programu kapra obecného."

Gratulujeme!

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné