1. Kontakt

Časopis Rybníkářství informuje o zasedání Evropské federace chovatelů ryb (FEAP)

Letošní zasedání Evropské federace chovatelů ryb (FEAP) se konalo na konci května v Paříži. Zúčastnilo se ho téměř šedesát delegátů z osmnácti zemí Evropské unie i mimo ni (Island, Turecko, Norsko). Své místo ve federaci má i Česká republika, jejímž delegátem byl ředitel Rybářského sdružení České republiky, RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D., který se pravidelně těchto zasedání jako předseda sekce pro sladkovodní akvakulturu v rámci vnitřních struktur FEAPu účastní.

FEAP hodnotila evropský trh s rybami, dovoz ze zemí tzv. třetího světa, produkci dvou nejvýznamnějších chovaných sladkovodních druhů, kapra obecného a pstruha duhového. Zabývala se problémy, se kterými se producenti především potýkají, např. akutní nedostatek vody, rybožraví predátoři a příliš omezující ochrana přírody.

Z popudu sekce pro sladkovodní akvakulturu bylo na všeobecném plénu také otevřeno téma welfare ryb při chovu, transportu a zabíjení ryb ve zpracovnách a zhodnocení welfare ryb při nadměrném tlaku.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné