1. Kontakt

21. listopad Mezinárodní den rybolovu (World Fisheries Day)

V roce 1997 se sešlo v New Delhi "World Forum of Fish Harvesters & Fish Workers". Toto setkání vedlo k vytvoření "World Fisheries Forum", na kterém zástupci z 18 zemí podepsali deklaraci obhajující globální mandát udržitelných rybolovných praktik a opatření.

21. listopad byl vyhlášen jako Mezinárodní den rybolovu (World Fisheries Day), aby byl zdůrazněn zásadní význam zdravých oceánských ekosystémů a zajištění udržitelných populací rybolovu ve světě. 

Akce a události

Vyhláška 292/2023 Sb. nabývá účinnosti!

01.01.2024 08:01 - 31.01.2024 08:01

Jiné