1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace

Novinky v dotacích

Uživatelské příručky a videa portálu ISKP21+

Uživatelské příručky a videa portálu ISKP21+

Příručky a videa pro obsluhu portálu ISKP21+ na jednom místě!

Uživatelská příručka ISKP21+

Odkazy na uživatelská videa ISKP21+

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 6. a 7. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou zveřejněny!

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 6. a 7. výzvy OP Rybářství 2021-2027 jsou zveřejněny!

Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivitu 2.1.2. Investice do akvakultury, 6. výzva a aktivitu 2.2.2. Zpracování produktů, 7. výzva.

Příjem žádostí na 5., 6. i 7. výzvu bude vyhlášen koncem dubna 2023, s ohledem na nový informační systém bude na vlastní podání žádostí ponechán dostatečný časový interval (asi 5 týdnů).

31. března 2023 končí příjem žádostí o dotace na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků

31. března končí příjem žádostí o dotace na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků

Jedná se o částečné kompenzace rybářským subjektům za újmy vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků. Týká se rybníků plnících rozhodnutí vodoprávních úřadů nebo orgánů ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem s výměrou větší než 5 ha.

Více informací naleznete na uvedeném odkaze.

Upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství - nedostatky identifikované Auditním orgánem

Upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství - nedostatky identifikované Auditním orgánem

Za účelem předcházení chyb u projektů spolufinancovaných z OP Rybářství 2014-2020 a i navazujícícho OP Rybářství 2021-2027 zveřejňuje Řídicí orgán OP Rybářství oblasti s výskytem nedostatků. 

Nedostatky identifikované Auditním orgánem

Navýšení alokace pro 2. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Navýšení alokace pro 2. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Rybáři se chystají investovat do akvakultury z OP Rybářství 2021–2027 s cílem posílit odolnost a konkurenceschopnost svých podniků. Ministr Nekula zvýšil původně plánovanou podporu 50 milionů o více než 35 milionů korun.

Ve 2. výzvě Operačního programu Rybářství bylo zaregistrováno celkem 91 žádostí, na které mělo původně Ministerstvo zemědělství připraveno 50 milionů korun. Největší zájem projevili rybáři o investice do rybářského vybavení. Proto ministr zvýšil podporu na tyto projekty o více než 35 milionů korun.

„Žadatelé podali ve 2. výzvě žádosti o podporu na větší částku, než bylo původně plánovaných 50 milionů korun. Po navýšení podpory na investice do akvakultury budou podpořeny všechny žádosti, které úspěšně projdou věcným hodnocením."

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů ve 4. výzvě OP Rybářství 2021-2027 a uživatelská příručka portálu ISKP21+

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů ve 4. výzvě OP Rybářství 2021-2027 a uživatelská příručka portálu ISKP21+

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje instruktážní list pro vyplňování Žádosti o podporu a indikátorů k aktivitě 2.1.4 Kompenzace (4. výzva) OP Rybářství 2021–2027 a uživatelskou příručku portálu ISKP21+, ve které jsou popsány vlastnosti a uživatelská obsluha portálu ISKP21+.

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

6th International Carp Conference (VI. mezinárodní konference o kaprovi)

31.08.2023 09:08 - 01.09.2023 09:09 https://carpconferencehungary.com/

Konference