1. Kontakt

 • Home
 • Archiv aktuality dotace

Novinky v dotacích

Prezentace a záznam ze školení ke 4. výzvě OP Rybářství 2021-2027

Prezentace a záznam ze školení ke 4. výzvě OP Rybářství 2021-2027

Ze školení, která proběhla 10. 1. v Českých Budějovicích a 12. 1. 2023 online, jsou k dispozici prezentace a záznam zveřejněné Řídicím orgánem OP Rybářství 2021-2027.

Byly představeny Pravidla pro žadatele a příjemce a Metodiky kontrol, administrace 4. výzvy, videozáznam ukázky portálu ISKP21+.

Upřesňující výklad č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu OP Rybářství 2021–2027

Upřesňující výklad č. 2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Upřesňující výklad č. 2 se týká Pravidel pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021-2027, 4. výzvy. 

Výklad popisuje sjednocení textace přes celá Pravidla u jednotlivých mimoprodukčních funkcí rybníků.

Čtvrtá výzva OP Rybářství 2021-2027 na aktivitu 2.1.4 Kompenzace bude spuštěna v lednu

Čtvrtá výzva OP Rybářství 2021-2027 na aktivitu 2.1.4 Kompenzace bude spuštěna v lednu!

Příjem žádostí pro 4. výzvu bude probíhat od 24. ledna od 9 hodin. 

Na portálu ISKP21+ bude Žádost o podporu žadatelů zveřejněna již 16. 1. 2023.

Všechny žádosti budou přijímány prostřednictvím ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti na RO SZIF.

Příjem žádostí končí 27. 2. 2023 ve 13 hod.

Podpora je určena pro podniky akvakultury, které hospodaří na vodní ploše, u níž katastrální výměra (vodní plocha) každého podporovaného rybníka nesmí být menší než 2,00 a větší než 5,00 ha. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty.

4. výzva na aktivitu 2.1.4 Kompenzace má za cíl zajistit podporu mimoprodukčních funkcí rybníků. Jedná se o umožnění kompenzace ekonomické ztráty podniků akvakultury, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. Nejedná se o aktivity vedoucí k závislosti podniků na opakující se finanční kompenzaci, ale o akce vedoucí k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví, k posílení biodiverzity a snížení dopadů změny klimatu.

Přehled kompenzací:

 • nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou,

 • akumulace vody v krajině nebo retenční účinek,

 • zajišťování sportovních nebo rekreačních účelů,

 • nařízená péče rozhodnutím či vyjádřením příslušných orgánů,

 • zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů,

 • omezení vysazování amura orgány ochrany přírody,

 • omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy,

 • omezení aplikace minerálních nebo organických hnojiv,

 • omezení aplikace vápenatých prostředků.

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021–2027.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě zde.

Metodika kontrol mimoprodukčních funkcí rybníků

Metodika kontrol mimoprodučních funkcí rybníků

Metodika kontrol mimoprodukčních funkcí rybníků nastavuje postupy kontrol a způsob hodnocení plnění podmínek pro poskytnutí kompenzace příjemcům, v rámci v aktivity 2.1.4 Kompenzace OP Rybářství 2021–2027.

Vydává ji řídicí orgán Operačního programu Rybářství a podle ní bude externím subjektem prováděna kontrola na místě. 

Celé znění zde.

Upřesňující výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Upřesňující výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace (4. výzva) OP Rybářství 2021–2027.

Týká se zejména změny názvu povinně volitelné přílohy předkládané k Žádosti o podporu přes portál IS KP21+ v souladu se seznamem příloh Specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce dle kapitoly 13.

Školení žadatelů k výzvám OP Rybářství 2021-2027

Školení žadatelů k výzvám OP Rybářství 2021-2027

Představení programu ISKP21+ je určeno především pro žadatele ve výzvě č. 4 - Kompenzace OP Rybářství 2021–2027, která bude vyhlášena v lednu 2023.

Školení proběhne ve dvou termínech:

10. 1. 2023 v Českých Budějovicích – Zastupitelský sál Krajského úřadu (U Zimního stadionu 2), přihlášení do 4. 1. 2023

12. 1. 2023 - online školení, přihlášení do 10. 1. 2023

Na školení je třeba se závazně přihlásit.

Časový harmonogram školení a přihlašovací formulář naleznete zde.

Můžete také využit odkaz v našem kalendáři.

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

6th International Carp Conference (VI. mezinárodní konference o kaprovi)

31.08.2023 09:08 - 01.09.2023 09:09 https://carpconferencehungary.com/

Konference