1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace

Novinky v dotacích

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 1.4.2 Sledovatelnost produktů, 19. výzva OP Rybářství 2021-2027

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 1.4.2 Sledovatelnost produktů, 19. výzva OP Rybářství 2021-2027

Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 vydává Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 1.4.2 Sledovatelnost produktů vyhlašované v rámci 19. výzvy OP Rybářství 2021-2027.

Spuštění příjmu žádostí je naplánováno na konec června 2024.

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.3 Organizace producentů, 18. výzva OP Rybářství 2021-2027

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.3 Organizace producentů, 18. výzva OP Rybářství 2021-2027

Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 vydává Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.3 Organizace producentů vyhlašované v rámci 18. výzvy OP Rybářství 2021-2027.

Spuštění příjmu žádostí je naplánováno na konec dubna 2024.

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 15. - 17. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027 jsou již k dispozici!

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivit vyhlašovaných v rámci 15. - 17. výzvy příimu OP Rybářství 2021-2027 jsou již k dispozici!

Ministerstvo zemědělství, Řídicí orgán OP Rybářství vydává Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivity v rámci 15. - 17. výzvy. 

Zahájení příjmu žádostí v 15. až 17. výzvě je naplánováno na konec dubna 2024.

2.1.1 Inovace (15. výzva), 1. verze

2.1.2 Investice do akvakultury (16. výzva), 1. verze

2.2.2 Zpracování produktů (17. výzva), 1. verze

Příručka pro věcné hodnocení projektových žádostí Hodnoticí komisí OP Rybářství 2021-2027 ke kritériu "Posouzení plnění klíčových horizontálních priorit EU a environmentálních cílů EU"

Výstupy z Výroční konference OP Rybářství 2021-2027 s podtitulem "Příležitosti pro české produkční rybářství v novém období 2021-2027"

Výstupy z Výroční konference OP Rybářství 2021-2027 s podtitulem "Příležitosti pro české produkční rybářství v novém období 2021-2027"

Výroční konference představuje tradiční příležitost pro setkání a výměnu názorů a informací mezi rybářskou odbornou veřejností. Po covidové pauze se konala opět v hotelu Occidental 14. prosince 2023.

Ing. Pavel Pojer, ředitel ŘO OP Rybářství, představil komplexní přehled stavu Operačního programu Rybářství, nejdříve se vrátil k téměř ukončenému období 2014–2020, a poté se zaměřil na současné období 2021–2027, které představuje hlavní směřování a aktuální výzvy v oblasti rybářství.

Ing. Jiří Dubec, Ph.D. z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací prezentoval portál pro produkční akvakulturu AKVANAVIGÁTOR a jeho význam ve sběru dat.

Z konkrétních projektů byla představena modernizace Rybářství Kolář Ing. Jiřím Müllerem.

Ing. Ladislav Vacek z Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s., přinesl pohled na minulost, současnost a budoucnost Rybářství Chlumec.

Na závěr se Ing. Luděk Homoláč, Ph.D. ze Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. věnoval problematice chovu ryb v recirkulačních akvakulturních systémech.

Výstupy z konference:

Příležitosti pro české produkční rybářství v novém období 2021-2027 (MZe)

Portál pro produkční akvakulturu AKVANAVIGATOR a jeho využití ve sběru dat

Modernizace Rybářství Kolář, a.s.

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 4. výzvu roku 2024 příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 4. výzvu roku 2024 příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu aktivity 2.1.4 Kompenzace ve 4. výzvě příjmu žádostí v rámci OP Rybářství 2021-2027.

Pro 11. výzvu OP Rybářství 2021-2027 byla navýšena finanční alokace!

Pro 11. výzvu OP Rybářství 2021-2027 byla navýšena finanční alokace!

V 10. - 14. výzvě OP Rybářství 2021-2027 bylo zaregistrováno 83 Žádostí o podporu. Největší zájem projevili rybáři o investice do akvakultury a o investice do intenzivních akvakulturních systémů. U druhé jmenované aktivity ministr zemědělství zvýšil podporu téměř o více než 11 milionů korun, a to na plnou výši zaregistrovaných projektů.

Navýšené investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových intenzivních akvakulturních zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné