1. Kontakt

Zpráva z 1. zasedání Hodnoticí komise OP Rybářství 2021-2027

Zasedání Hodnoticí komise OP Rybářství 2021–2027 se uskutečnilo 7. 11. 2023. Komise hodnotila Žádosti o podporu aktivity 2.1.1 Inovace z 5. výzvy.

Komise rozhoduje o přiděleném počtu bodů k jednotlivým hodnoticím kritériím a uvádí slovní zdůvodnění, které komisi ke stanovení výše bodového ohodnocení vedlo, na základě závazných Pravidel pro žadatele a příjemce příslušné aktivity. 

Bodové ohodnocení a slovní zdůvodnění hodnocení k jednotlivým hodnoticím kritériím u daných projektů žadatele je uvedeno v MS21+.

Zápis z jednání 1. Hodnoticí komise OP Rybářství 2021–2027 pro 5. výzvu, aktivita 2.1.1 Inovace

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné