1. Kontakt

Záznamy ze školení k prvním výzvám OP Rybářství 2021-2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentace a záznam ze školení k prvním výzvám OP Rybářství 2021–2027, a to včetně ukázky portálu ISKP21+.

V rámci školení byly představeny obecné informace o OP Rybářství 2021–2027, dále pak také Pravidla pro žadatele a příjemce pro aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury (2. výzva), 2.2.2 Zpracování produktů (3. výzva) a administrace projektů a základního ovládání portálu ISKP21+.

Představení pravidel pro žadatele a příjemce

Administrace prvních výzev

Základní informace o portálu ISKP21+

Ukázka portálu ISKP21+

Školení proběhla v Praze v budově Ministerstva zemědělství (14. 10. 2022), dále v Českých Budějovicích v Zastupitelském sálu Krajského úřadu (17. 10. 2022) a tento blok školení byl uzavřen online školením (21. 10. 2022).

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné