1. Kontakt

Zásady pro poskytování dotací v roce 2024 se mění!

Ministerstvo zemědělství na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady pro rok 2024, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací financovaných výhradně z národních zdrojů, a to v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie.

Na základě změny zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a změny zákona č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, přešla od roku 2020 administrace dotačních programů (s výjimkou dotačního programu 6. Genetické zdroje) plně do kompetence Státního zemědělského intervenčního fondu.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné