1. Kontakt

Zajištění povinné publicity projektu bude snazší díky generátoru nástrojů povinné publicity!

Příjemci podpory jsou povinni dodržovat pravidla pro aktivity v oblasti publicity v souladu s příslušnými Pravidly pro žadatele a příjemce. Oproti minulému programovému období se v období 2021–2027 tato pravidla mírně liší.

Pro zjednodušení práce při tvorbě a pro sjednocení vizuálního stylu povinných nástrojů publicity (tedy stálé pamětní desky, dočasného billboardu a plakátu A3) využijte generátor nástrojů povinné publicity.

Pro vytvoření návrhu vložte do jednotlivých polí požadované informace k danému projektu (například název programu, název projektu, hlavní cíl projektu). Následně je možné návrh uložit ve formátu *.pdf a vytisknout. Generátor je volně přístupný pro všechny zájemce a všechny operační programy.

V případě, že budou loga využívána samostatně, např. na polepy, propagační předměty či na různé dokumenty, je možné stáhnout všechny dostupné varianty na uvedeném odkaze.

Nezapomeňte, že je nutné, aby plakát, stálá deska (pevná tabulka, panel) byla umístěna na snadno viditelném místě přístupném veřejnosti, nikoliv například uprostřed uzavřeného objektu.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné