1. Kontakt

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014-2020 za rok 2022

Výroční zpráva byla projednána Monitorovacím výborem dne 22. 5. 2023 a schválena Evropskou komisí byla dne 5. 7. 2023.

Zpráva o implementaci OP Rybářství 2014-2020 je zpracována za rok 2022 na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF). 

Monitorovací zpráva zmiňuje také projekt nového webového portálu pro akvakulturu - www.akvanavigator.cz!

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014-2020 za rok 2022

Shrnutí Výroční zprávy o implementaci OP Rybářství 2014-2020 za rok 2022

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné