1. Kontakt

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014-2020 za rok 2022

Výroční zpráva byla projednána Monitorovacím výborem dne 22. 5. 2023 a schválena Evropskou komisí byla dne 5. 7. 2023.

Zpráva o implementaci OP Rybářství 2014-2020 je zpracována za rok 2022 na základě článku 50 nařízení o společných ustanoveních a článku 114 nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (ENRF). 

Monitorovací zpráva zmiňuje také projekt nového webového portálu pro akvakulturu - www.akvanavigator.cz!

Výroční zpráva o implementaci OP Rybářství 2014-2020 za rok 2022

Shrnutí Výroční zprávy o implementaci OP Rybářství 2014-2020 za rok 2022

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

Workshopy na FROV JU "Kapr obecný a genetika"

04.10.2023

Školení a přednáška