1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • V červnu bude spuštěna nová, 19. výzva OP Rybářství 2021-2027 na aktivitu 1.4.2 Sledovatelnost produktů.

V červnu bude spuštěna nová, 19. výzva OP Rybářství 2021-2027 na aktivitu 1.4.2 Sledovatelnost produktů.

19. výzva na aktivitu 1.4.2 Sledovatelnost produktů je zaměřena na aktivity vedoucí ke zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury a na činnosti související s monitorováním, kontrolou, vynucováním a posílením institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž.

Konkrétně např. na školení inspektorů a partnerských organizací a sdílení dobré praxe mezi institucemi EU, na zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků, odborných studií za účelem zlepšení sledovatelnosti produktů rybolovu a akvakultury, na vývoj nových metodik a postupů, na podporu digitálních řešení způsobu sledovatelnosti apod. Úplné znění pravidel naleznete zde.

Podpora je určena pro Ministerstvo zemědělství, např. Odbor potravinářský nebo orgány členského státu odpovědné za organizování úředních kontrol nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato pravomoc přenesena jako SVS, SZPI.

Příjem Žádostí bude probíhat od 27. 6. 2024 od 9 hodin do 31. 12. 2029 do 13 hodin.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivé aktivity přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Žádost o podporu bude zveřejněna nejpozději 13. 6. 2024.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné