1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Upřesňující výklady k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 2. a 3. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Upřesňující výklady k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 2. a 3. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury (2. výzva) a 2.2.2 Zpracování produktů (3. výzva) OP Rybářství 2021–2027.

Upřesňující výklady se týkají Fotovoltaických elektráren a využití vyrobené elektřiny. Dále upřesňující výklad v aktivitě 2.2.2 Zpracování produktů vysvětluje použití přílohy Objem zpracovaných ryb za poslední účetní období pro výpočet Hodnotícího kritéria „Efektivnost projektu ve vztahu k zpracovatelské produkci podniku“ u typu investice Modernizace a obnova.

Upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům aktivity 2.1.2, 2. výzva

Upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům aktivity 2.2.2, 3. výzva

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

Workshopy na FROV JU "Kapr obecný a genetika"

04.10.2023

Školení a přednáška