1. Kontakt

Upřesňující výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace (4. výzva) OP Rybářství 2021–2027.

Týká se zejména změny názvu povinně volitelné přílohy předkládané k Žádosti o podporu přes portál IS KP21+ v souladu se seznamem příloh Specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce dle kapitoly 13.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné