1. Kontakt

Upřesňující výklad k Pravidlům pro žadatele a příjemce pro 4. výzvu OP Rybářství 2021-2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce aktivity 2.1.4 Kompenzace (4. výzva) OP Rybářství 2021–2027.

Týká se zejména změny názvu povinně volitelné přílohy předkládané k Žádosti o podporu přes portál IS KP21+ v souladu se seznamem příloh Specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce dle kapitoly 13.

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

Workshopy na FROV JU "Kapr obecný a genetika"

04.10.2023

Školení a přednáška