1. Kontakt

Upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům pro 5. výzvu OP Rybářství 2021-2027 a příručka

Řídicí orgán zveřejňuje Upřesňující výklad č. 1 k Pravidlům aktivity 2.1.1 Inovace, 5. výzva OP Rybářství 2021-2027, který se týká zejména  změny názvu povinně volitelné přílohy předkládané k Žádosti o podporu přes portál ISKP21+ v souladu se seznamem příloh Specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce.

Dále Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje příručku hodnocení kritéria „Posouzení plnění klíčových horizontálních priorit EU a environmentálních cílů EU, zejména Zelené dohody pro Evropu a navazujících strategií: Strategie od zemědělce ke spotřebiteli, Strategie pro biodiverzitu“.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné