1. Kontakt

Upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství - nedostatky identifikované Auditním orgánem

Za účelem předcházení chyb u projektů spolufinancovaných z OP Rybářství 2014-2020 a i navazujícícho OP Rybářství 2021-2027 zveřejňuje Řídicí orgán OP Rybářství oblasti s výskytem nedostatků. 

Nedostatky identifikované Auditním orgánem

Akce a události

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

03.01.2022 09:01 - 21.04.2023 09:04

Jiné

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné