1. Kontakt

Upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství - nedostatky identifikované Auditním orgánem

Za účelem předcházení chyb u projektů spolufinancovaných z OP Rybářství 2014-2020 a i navazujícícho OP Rybářství 2021-2027 zveřejňuje Řídicí orgán OP Rybářství oblasti s výskytem nedostatků. 

Nedostatky identifikované Auditním orgánem

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné