1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Termíny podávání Žádostí o podporu v podzimních výzvách OP Rybářství 2021-2027 jsou vyhlášeny!

Termíny podávání Žádostí o podporu v podzimních výzvách OP Rybářství 2021-2027 jsou vyhlášeny!

Řídicí orgán OP Rybářství vyhlašuje příjem Žádostí o podporu pro 10. - 14. výzvu! Příjem bude probíhat od 24. 10. 2023 od 9 h a bude se řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021-2027 (dále jen „Pravidla“).

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivé aktivity přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Žádost o podporu pro aktivitu 1.6.1 Vysazování úhoře říčního bude žadatelům zveřejněna na portálu ISKP21+ dne 9. 10. 2023.

Žádost o podporu pro aktivitu 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů, 2.1.2 Investice do akvakultury, 2.2.2 Zpracování produktů a 2.2.1 Propagační kampaně bude žadatelům zveřejněna na portálu ISKP21+ nejpozději dne 16. 10. 2023.

Příjem žádostí končí 13. 11. 2023 ve 13 h.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné