1. Kontakt

Společnost PGRLF, a.s. spouští nová pravidla programu Finanční podpora pojištění

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., upravuje od 1. ledna 2023 pravidla pro poskytování podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění.

Cílem programu Finanční podpora pojištění je zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců, s cílem dosáhnout vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace nákladů na úhradu pojistného, vynaloženého na pojištění plodin nebo hospodářských zvířat.

Maximální výše Podpory je stanovena v rozmezí:

  1. od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na Pojištění speciálních plodin,
  2. od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na Pojištění ostatních plodin,

  3. od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na Pojištění hospodářských zvířat.

Žádost je možné podat spolu s čestným prohlášením pouze elektronicky prostřednictvím internetové adresy https://zadost.pgrlf.cz.

Příjem žádostí je spuštěn 1. ledna 2023 a ukončen 31. října 2023. 

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné