1. Kontakt

Seznam operací OP Rybářství 2014-2020 podle článku 119 nařízení o ENRF ke 30. 6. 2023

Technická pomoc je zaměřena na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření, řešení stížností a kontroly.

Seznam operací OP Rybářství 2014-2020

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné