1. Kontakt

Rozhodovací praxe při definování technické specifikace dopravních prostředků a jiného zařízení

Upozornění na nejčastější zjištění a chyby.

Řídicí orgán OP Rybářství ve spolupráci s Auditním orgánem zveřejňuje prezentaci, kde je uvedena rozhodovací praxe při stanovení zadávacích podmínek a příklady diskriminačních zadávacích podmínek.

V rámci OP Rybářství se jedná především o technickou specifikaci zařízení včetně dopravních prostředků ve smyslu omezujících technických podmínek. Zadavatel nemůže zvýhodnit určité dodavatele tím, že technickou specifikaci např. vozidla v zadávacích podmínkách stanoví diskriminačním způsobem, jelikož z ostatních dodavatelů by mohl zakázku plnit pouze dodavatel vozidla jedné značky. Dodavatelé dalších značek by nemohli podat nabídku, jelikož jejich vozidla všechny požadované parametry neplnily.

Definování technické specifikace dopravních prostředků a jiného zařízení

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné