1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Řídicí orgán OP Rybářství připravuje prodloužení termínu způsobilosti výdajů a podání Žádosti o platbu na projekty opatření 2.2, záměr a) Investice do akvakultury OP Rybářství 2014-2020

Řídicí orgán OP Rybářství připravuje prodloužení termínu způsobilosti výdajů a podání Žádosti o platbu na projekty opatření 2.2, záměr a) Investice do akvakultury OP Rybářství 2014-2020

Rok 2023 je posledním rokem, v němž jsou realizovány projekty s podporou OP Rybářství 2014–2020. Ve Specifické části Pravidel pro žadatele a příjemce je nyní nastaveno závazné datum dokončení fyzické realizace projektu na 30. 6. 2023 a závazné datum předložení žádosti o platbu na 31. 7. 2023. 

S ohledem na dosud ne zcela zkonsolidované dodavatelské řetězce po jejich narušení uzávěrami v důsledku epidemie COVID 19 a na cíl co nejlépe dočerpat finanční prostředky z Evropského námořního a rybářského fondu žádá Řídicí orgán OP Rybářství ministra zemědělství o schválení návrhu na prodloužení termínu způsobilosti výdajů a podání Žádosti o platbu na projekty opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury OP Rybářství 2014–2020.

Dojde k úpravě závazného data dokončení fyzické realizace projektu opatření 2.2, záměr a) na 30. 9. 2023 a závazné datum předložení žádosti o platbu opatření 2.2, záměr a) na 31. 10. 2023. Podání žádosti o platbu nesmí překročit závaznou lhůtu 24 měsíců od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. O schválení tohoto prodloužení ministrem zemědělství budou příjemci informováni.

Příjemci, kteří mohou dokončit realizaci projektu a zaplatit faktury v červnu letošního roku, jsou důrazně žádáni, aby tak bez odkladu učinili a v červenci podali žádost o platbu.

Výše uvedená změna nemusí být ze strany pana ministra schválena a nepředložení žádosti o platbu v požadovaných termínech je důvodem pro ukončení administrace projektu.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné