1. Kontakt

Projekty pro sběr dat v oblasti akvakultury ČR patří mezi operace strategického významu!

V rámci OP Rybářství 2021–2027 jsou projekty pro sběr sociálních a hospodářských dat v oblasti akvakultury v ČR považovány za operace strategického významu!

Příjem žádostí v této aktivitě 1.4.1 Shromažďování údajů byl spuštěn v červnu 2023​.

Všechny shromážděné údaje slouží k větší informovanosti o stavu české akvakultury, a to Evropské komisi, Ministerstvu zemědělství, ÚZEI a konečným uživatelům z řad vědecké obce a odborné veřejnosti.

Databáze údajů, která tímto způsobem vzniká, podpoří naplňování Společné rybářské politiky a rozvoj vědeckého poradenství v akvakultuře. Na pravidelných jednáních Monitorovacího výboru je mimo jiné sledovám také pokrok v těchto projektech. Pro veřejnost budou projekty k dispozici na webových stránkách programu. 

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné