1. Kontakt

Proběhlo 2. zasedání Hodnoticí komise OP Rybářství 2021-2027.

Hodnoticí komise se sešla 16. 4 2024, aby hodnotila Žádosti o podporu aktivity 2.1.3 Investice do intenzivních akvakulturních systémů z 11. výzvy.

Proces hodnocení projektů se řídí závaznými Pravidly pro žadatele a příjemce příslušné aktivity.

Komise rozhoduje o přiděleném počtu bodů k jednotlivým hodnotícím kritériím a uvádí slovní zdůvodnění, které komisi ke stanovení výše bodového ohodnocení vedlo. Bodové ohodnocení a slovní zdůvodnění hodnocení k jednotlivým hodnotícím kritériím u daných projektů žadatele je uvedeno v MS21+.

Zápise ze zasedání naleznete na uvedeném odkaze.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné