1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Pro projekty registrované ve 4. výzvě v aktivitě 2.1.4 Kompenzace podávejte Žádosti o platbu do 22. 8. 2024!

Pro projekty registrované ve 4. výzvě v aktivitě 2.1.4 Kompenzace podávejte Žádosti o platbu do 22. 8. 2024!

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele a příjemce v aktivitě 2.1.4 Kompenzace, že nejzazší termín podání Žádosti o platbu je 22. 8. 2024.

Jedná se o projekty registrované ve 4. výzvě v lednu – únoru 2024, kterým bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace dne 22. 5. 2024. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce je žadatel povinen naplánovat podání Žádosti o platbu tak, aby byla předložena na RO SZIF nejpozději do 3 měsíců od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (tedy do 22. 8. 2024). V případě, že žadatel nepředloží Žádost o platbu do 3 měsíců, bude mu dodatečně prodloužena lhůta pro předložení Žádosti o platbu, a to max. o 30 kalendářních dnů (ale již se sankcí A, tzn. snížení podpory o 10 %). V případě, že žadatel ani v dodatečné lhůtě Žádost o platbu nepředloží, je uplatněna sankce C, tedy ukončení administrace bez proplacení podpory.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné