1. Kontakt

Pro 11. výzvu OP Rybářství 2021-2027 byla navýšena finanční alokace!

V 10. - 14. výzvě OP Rybářství 2021-2027 bylo zaregistrováno 83 Žádostí o podporu. Největší zájem projevili rybáři o investice do akvakultury a o investice do intenzivních akvakulturních systémů. U druhé jmenované aktivity ministr zemědělství zvýšil podporu téměř o více než 11 milionů korun, a to na plnou výši zaregistrovaných projektů.

Navýšené investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových intenzivních akvakulturních zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné