1. Kontakt

Příjem žádostí v 9. výzvě OP Rybářství 2021-2027 bude vyhlášen koncem června!

Jedná se o průběžné výzvy a jsou určeny pro organizační složky státu a jeho příspěvkové organizace s cílem zabezpečit sběr dat o akvakultuře a propagační aktivity.

Řídicí orgán OP Rybářství vydává pravidla pro žadatele a příjemce pro tyto aktivity.

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.1 Propagační kampaně OP Rybářství 2021-2027, 9. výzva, 1. verze

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

6th International Carp Conference (VI. mezinárodní konference o kaprovi)

31.08.2023 09:08 - 01.09.2023 09:09 https://carpconferencehungary.com/

Konference