1. Kontakt

Příjem žádostí v 9. výzvě OP Rybářství 2021-2027 bude vyhlášen koncem června!

Jedná se o průběžné výzvy a jsou určeny pro organizační složky státu a jeho příspěvkové organizace s cílem zabezpečit sběr dat o akvakultuře a propagační aktivity.

Řídicí orgán OP Rybářství vydává pravidla pro žadatele a příjemce pro tyto aktivity.

Pravidla pro žadatele a příjemce aktivity 2.2.1 Propagační kampaně OP Rybářství 2021-2027, 9. výzva, 1. verze

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné