1. Kontakt

Prezentace a záznam z online školení k 10. - 14. výzvě OP Rybářství 2021-2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentaci a záznam z online školení k 10. – 14. výzvě OP Rybářství 2021–2027. Školení proběhlo 24. 10. 2023.

V rámci školení byly představeny Pravidla pro žadatele a příjemce v aktivitě 1.6.1 Vysazování úhoře říčního (10. výzva), 2.1.3. Investice do intenzivních akvakulturních systémů (11. výzva) a 2.2.1 Propagační kampaně (14. výzva) OP Rybářství 2021–2027.

Bylo také představeno základní ovládání portálu ISKP21+ a podání Žádosti o podporu.

Akce a události

Vyhláška 292/2023 Sb. nabývá účinnosti!

01.01.2024 08:01 - 31.01.2024 08:01

Jiné