1. Kontakt

Prezentace a záznam z online školení k 10. - 14. výzvě OP Rybářství 2021-2027

Řídicí orgán OP Rybářství zveřejňuje prezentaci a záznam z online školení k 10. – 14. výzvě OP Rybářství 2021–2027. Školení proběhlo 24. 10. 2023.

V rámci školení byly představeny Pravidla pro žadatele a příjemce v aktivitě 1.6.1 Vysazování úhoře říčního (10. výzva), 2.1.3. Investice do intenzivních akvakulturních systémů (11. výzva) a 2.2.1 Propagační kampaně (14. výzva) OP Rybářství 2021–2027.

Bylo také představeno základní ovládání portálu ISKP21+ a podání Žádosti o podporu.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné