1. Kontakt

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 5.-7. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel pro žadatele a příjemce, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Aktivity 2.1.1 Inovace, Aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury a Aktivity 2.2.2 Zpracování produktů Operačního programu Rybářství 2021-2027 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje 

Přehled zaregistrovaných žádostí o podporu pro 5.-7. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027

Akce a události

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné

Workshopy na FROV JU "Kapr obecný a genetika"

04.10.2023

Školení a přednáška