1. Kontakt

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 5.-7. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel pro žadatele a příjemce, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Aktivity 2.1.1 Inovace, Aktivity 2.1.2 Investice do akvakultury a Aktivity 2.2.2 Zpracování produktů Operačního programu Rybářství 2021-2027 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje 

Přehled zaregistrovaných žádostí o podporu pro 5.-7. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné