1. Kontakt

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 4. výzvu roku 2024 příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu aktivity 2.1.4 Kompenzace ve 4. výzvě příjmu žádostí v rámci OP Rybářství 2021-2027.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné