1. Kontakt

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 3. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel pro žadatele a příjemce zveřejňuje Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 3. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027. 

Akce a události

Vyhláška 292/2023 Sb. nabývá účinnosti!

01.01.2024 08:01 - 31.01.2024 08:01

Jiné