1. Kontakt

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 3. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel pro žadatele a příjemce zveřejňuje Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 2. a 3. výzvu příjmu OP Rybářství 2021-2027. 

Akce a události

Ukončení příjmu žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb

03.01.2022 09:01 - 21.04.2023 09:04

Jiné

Příjem žádostí o Finanční podporu pojištění

01.01.2023 08:01 - 31.10.2023 14:10

Jiné