1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivity 2.1.2 a 2.2.2 z 2. a 3. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivity 2.1.2 a 2.2.2 z 2. a 3. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

U doporučených Žádostí o podporu aktivit 2.1.2 a 2.2.2 je žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 25.08.2023 včetně.

Seznam dokumentace z výběrového/zadávacího řízení je zveřejněn na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu, odkaz

Doložení provedeného výběrového/zadávacího řízení probíhá prostřednictvím portálu ISKP21+, modul Veřejné zakázky. V případě, že projekt využívá přímého nákupu nebo přímé objednávky, dokumenty se ke kontrole nepředkládají.

Akce a události

Vyhláška 292/2023 Sb. nabývá účinnosti!

01.01.2024 08:01 - 31.01.2024 08:01

Jiné