1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivity 2.1.2 a 2.2.2 z 2. a 3. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivity 2.1.2 a 2.2.2 z 2. a 3. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

U doporučených Žádostí o podporu aktivit 2.1.2 a 2.2.2 je žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 25.08.2023 včetně.

Seznam dokumentace z výběrového/zadávacího řízení je zveřejněn na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu, odkaz

Doložení provedeného výběrového/zadávacího řízení probíhá prostřednictvím portálu ISKP21+, modul Veřejné zakázky. V případě, že projekt využívá přímého nákupu nebo přímé objednávky, dokumenty se ke kontrole nepředkládají.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné