1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Přehled doporučených žádostí o podporu pro aktivitu 2.2.2 ze 7. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled doporučených žádostí o podporu pro aktivitu 2.2.2 ze 7. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje Přehled doporučených Žádostí o podporu a to v rozsahu aktivita, název subjektu, název projektu, výše podpory a výše bodového ohodnocení dle hodnotících kritérií daného projektu.

Doporučení projektů proběhlo v systému MS2021+ dne 9.10.2023. U doporučených Žádostí o podporu aktivity 2.2.2 je žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému / zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 15 týdnů od vyhotovení tohoto seznamu tj. do 22.01.2024 včetně.

Seznam dokumentace z výběrového/zadávacího řízení je zveřejněn na stránkách www.szif.cz.

Doložení provedeného výběrového/zadávacího řízení probíhá prostřednictvím portálu ISKP21+, modul Veřejné zakázky. V případě, že projekt využívá přímého nákupu nebo přímé objednávky, dokumenty se ke kontrole nepředkládají.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné