1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 2.1.1 z 5. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 2.1.1 z 5. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje Přehled doporučených Žádostí o podporu pro aktivitu 2.1.1, Inovace z 5. výzvy příjmu OP Rybářství 2021-2027. Doporučení projektů proběhlo 14.11.2023 v systému MS2021+.

U doporučených Žádostí o podporu aktivit 2.1.1 je žadatel povinen doložit kompletní dokumentaci k zrealizovanému výběrovému/zadávacímu řízení s již podepsanou smlouvou s dodavatelem do 15 týdnů od vyhotovení tohoto seznamu, tj. do 27.02.2024 včetně.

Akce a události

Vyhláška 292/2023 Sb. nabývá účinnosti!

01.01.2024 08:01 - 31.01.2024 08:01

Jiné