1. Kontakt

Předcházejte chybám u projektů - nedostatky identifikované Auditním orgánem.

Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 upozorňuje žadatele a příjemce na oblasti s výskytem nedostatků identifikovaných Auditním orgánem v dokumentu "Nedostatky identifikované auditním orgánem". Cílem tohoto dokumentu je předcházet chybám u projektů spolufinancovaných OP Rybářství 2021-2027. 

Dokument vznikl na základě obdržených Zpráv z auditů operací za rok 2023 a auditu systému OPR/2023/S/001 s názvem „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014–2020“ a auditu systému OPR2/2023/S/001 s názvem „Audit řídícího a kontrolního systému ŘO OPR 2023 pro období 21+“.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné