1. Kontakt

  • Home
  • Archiv aktuality dotace
  • Právní akty v rámci dotačního řízení odesílá Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 pouze prostřednictvím ISKP21+!

Právní akty v rámci dotačního řízení odesílá Řídicí orgán OP Rybářství 2021-2027 pouze prostřednictvím ISKP21+!

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele a příjemce z Operačního programu Rybářství 2021–2027, že počínaje kolovými výzvami s příjmem žádostí o podporu v dubnu/květnu 2024 (tj. od 15. výzvy) bude žadatelům/příjemcům doručovat veškeré právní akty v rámci dotačního řízení (tedy zejména rozhodnutí o poskytnutí dotace, usnesení o zastavení řízení, rozhodnutí o zamítnutí dotace, oznámení o neproplacení dotace, oznámení o částečném neproplacení dotace, rozhodnutí o odnětí dotace) pouze prostřednictvím MS2021+ do ISKP21+.

Pro všechny průběžné výzvy (4., 8., 9. a 10. výzva a následující) budou právní akty doručovány pouze prostřednictvím MS 2021+ do ISKP 21+ pro žádosti o podporu zaregistrované od 15. ledna 2024.


Žadatelé/příjemci naleznou právní akty v ISKP 21+ v záložce „Právní akty“. Dále ŘO OP Rybářství nastavil depeši, která žadateli přijde do ISKP21+ v okamžiku vydání právního aktu.

Akce a události

Finanční podpora pojištění PGRLF, a. s.

01.01.2024 16:01 - 31.10.2024 16:10

Jiné

Příjem žádostí pro 18. výzvu OP Rybářství 2021-2027

23.04.2024 09:04 - 31.12.2029 11:12 On-line

Jiné